top of page

Vertrouwenspersoon inschakelen bij ongewenst gedrag

De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben. Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Wat kan een vertrouwenspersoon precies ovor je doen?

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon helpt jou bij het vinden van een eigen manier om hiermee om te gaan en geeft begeleiding bij het intern aankaarten van de problematiek en/of bij een eventuele gang naar de klachtencommissie. Ook bij subtielere gedragingen zoals intimidatie, manipulatie of machtsmisbruik kun je bij een vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon.    

Wat verstaan we o.a. onder grensoverschrijdend gedrag?

 • pesten                        

 • discriminatie                        

 • (sexuele) intimidatie                        

 • agressie/geweld                        

 • overig wangedrag van collega's en/of leidinggevende        

Waarom is een een extern vertrouwenspersoon belangrijk?        

De externe vertrouwenspersoon staat niet op de vaste loonlijst van de organisatie en de kans op belangenconflicten is daardoor nog kleiner. Op het moment dat er iets voorvalt is het niet altijd even makkelijk om dit bespreekbaar te maken bij collega’s of leidinggevenden. Soms denken de mensen dat de situatie juist daardoor kan verslechteren. Daarom is het goed om dit eerst met een onafhankelijk iemand te bespreken. In de meeste gevallen adviseer ik alsnog om het zichtbaar te maken bij de organisatie, maar de keuze hiervoor ligt bij de melder. Daarbij kan ik altijd meedenken over manieren om dit het beste te doen of zelf aanschuiven bij een eventueel gesprek.                        

_.png

ANONIMITEIT GEWAARDBORGD

 • telefonische intake met klachtenmelder

 • korte inventarisatie van dat wat speelt

 • afspraak en locatie inplannen

 • ondertekening vertouwensovereenkomst

business-meeting.png

OVERLEG

 • onderzoeken of een oplossing in de informele mogelijk is

 • infomele sfeer mogelijk is

 • de kwestie bepaalt de lengte en het aantal gesprekken

 • afstemmen of een vervolggesprek nodig is

google-docs.png

EVALUATIE EN NAZORG

 • voortgang van de melding evalueren

 • eventueel inwinnen juridisch advies

 • afsluiting

 • nazorg zal worden verricht/aangeboden 

bottom of page