top of page

Op zoek naar een mediator
of vertrouwenspersoon?

Familiemediation of Arbeidsmediation

Een mediator helpt een conflictsituatie op te lossen, bijvoorbeeld een scheiding, een familieconflict of een conflict tussen werkgever en werknemer. De mediator neemt daarbij een onpartijdige rol in, met als doel een eindoplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. De eindoplossing kan (afhankelijk van de situatie) bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of een schriftelijke eindovereenkomst zijn. Vanuit de neutrale rol zorgt de mediator dat alle betrokken partijen tevreden zijn met het eindresultaat.

Mediation mogelijk bij verschillende type conflicten.

Vertrouwenspersoon intern of extern?

Bedrijven zijn in Nederland niet verplicht om een (extern) vertrouwenspersoon aan te stellen, al wordt deze mogelijkheid op dit moment onderzocht. Wel is er een wettelijk verplicht beleid omtrent psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit betekent dat bedrijven altijd moeten zorgen voor een veilige werksfeer. Een vertrouwenspersoon kan een goede manier zijn om hieraan te voldoen.                                                                                                        

 

Een Interne of Externe Vertrouwenspersoon? Die vraag is niet eenzijdig te beantwoorden. Sommige organisaties hebben zowel een interne als externe vertrouwenspersoon, dat is altijd goed. De een vindt het makkelijker om af te stappen op iemand binnen de organisatie en de ander voelt zich comfortabeler bij iemand erbuiten. Als ik echt moet kiezen tussen één van beide, zou ik toch een extern vertrouwenspersoon adviseren. Deze staat niet op de vaste loonlijst van de organisatie en de kans op belangenconflicten is daardoor nog kleiner.

Een veilige werkomgeving waarborgen?

Lia-Vermeulen.png

2MOVEFORWARD
Familiemediation    Arbeidsmediation    Vertrouwenspersoon (Extern)
 

2MoveForward wordt geleid door Lia Vermeulen. Lia is een MfN geregistreerde mediator en is als FAMILIEMEDIATOR gespecialiseerd in (echt)scheidingen en maakt zij samen met de ouders een omgangsregeling, ouderschapsplan, partneralimentatie berekening, kinderalimentatie berekening en ondersteund zij ouders (ex-partners) op het gebied van de onderlinge communicatie.
Met als motto: van Partners in de liefde -> Partners in Ouderschap.

Ook is Lia ook gecertificeerd ARBEIDSMEDIATOR, als onafhankelijk en onpartijdig persoon kan zij bemiddelen tussen personen die bij een arbeidsconflict betrokken zijn. Afhankelijk van het conflict en situatie worden er mediation gesprekken gevoerd met zowel de werkgever als de werknemer om tot een samen gedragen oplossing voor het arbeidsconflict te komen.

Daarnaast heeft Lia zich gespecialiseerd als EXTERNE VERTROUWENSPERSOON. In deze onafhankelijke en onpartijdige functie is zij het eerste aanspreekpunt voor de werknemer en de slachtoffers die zich onheus behandeld voelen door de werkgever of collega’s, waarbij onderwerpen als ongewenst gedrag, pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld of wangedrag van collega’s en/of leidinggevende.
 

Tevens is Lia BUURTBEMIDDELAAR bij Beterburen Amsterdam/Zaanstad en heeft zij bij Humanitas vrijwilligerswerk gedaan als (BOR)BEGELEIDER.  BOR staat voor Begeleid OmgangsRegeling voor kinderen in (vecht)scheidingssituaties.

 

Lia Vermeulen is MfN registermediator en professioneel Familiemediator en Arbeidsmediator. 
Daarnaast is zij opgeleid tot Externe Vertrouwenspersoon.

De Sociale Kaart Nederland voor info over organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen

bottom of page