top of page

Op zoek naar een mediator
of vertrouwenspersoon?

Familiemediation of Arbeidsmediation

Een mediator helpt een conflictsituatie op te lossen, bijvoorbeeld een scheiding, een familieconflict of een conflict tussen werkgever en werknemer. De mediator neemt daarbij een onpartijdige rol in, met als doel een eindoplossing te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. De eindoplossing kan (afhankelijk van de situatie) bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of een schriftelijke eindovereenkomst zijn. Vanuit de neutrale rol zorgt de mediator dat alle betrokken partijen tevreden zijn met het eindresultaat.

Mediation mogelijk bij verschillende type conflicten.

Vertrouwenspersoon intern of extern?

Bedrijven zijn in Nederland niet verplicht om een (extern) vertrouwenspersoon aan te stellen, al wordt deze mogelijkheid op dit moment onderzocht. Wel is er een wettelijk verplicht beleid omtrent psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit betekent dat bedrijven altijd moeten zorgen voor een veilige werksfeer. Een vertrouwenspersoon kan een goede manier zijn om hieraan te voldoen.                                                                                                        

 

Een Interne of externe vertrouwenspersoon? Die vraag is niet eenzijdig te beantwoorden. Sommige organisaties hebben zowel een interne als externe vertrouwenspersoon, dat is altijd goed. De een vindt het makkelijker om af te stappen op iemand binnen de organisatie en de ander voelt zich comfortabeler bij iemand erbuiten. Als ik echt moet kiezen tussen één van beide, zou ik toch een extern vertrouwenspersoon adviseren. Deze staat niet op de vaste loonlijst van de organisatie en de kans op belangenconflicten is daardoor nog kleiner

Een veilige werkomgeving waarborgen?

Lia-Vermeulen.png

MEDIATION 2MOVEFORWARD

2MoveForward wordt geleid door Lia Vermeulen. Lia is een professionele mediator en zij is gespecialiseerd in (echt)scheidingen, omgangsregelingen, ouderschapsplannen, alimentatie en de onderlinge communicatie van cliënten. Ook voor conflicten in de familie of in samenwerkingsrelaties kunt u bij haar terecht. Daarnaast is Lia namens Humanitas ook (BOR)begeleider. BOR staat voor Begeleide OmgangsRegeling voor kinderen in echtscheidingssituaties. Tevens is Lia buurtbemiddelaar bij Beterburen Amsterdam/Zaanstad.

 

Lia Vermeulen is MfN-register Mediator en professioneel Familie-Mediator. Zij is tevens gecertificeerd SCHIP-behandelaar.

De Sociale Kaart Nederland voor info over organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen


 

bottom of page