top of page

Familiemediator inschakelen bij persoonlijke conflicten  

Mediation is geschikt voor elke soort familieruzie, zoals over de erfenis of problemen met machtsverhoudingen binnen de familie. Als familie ontloop je elkaar liever niet, maar wil je met z’n allen door één deur kunnen. Wel zo gezellig op feesten en partijen. Uiteenlopende conflicten kunnen dit echter in de weg staan. Veel mensen kiezen bij een conflict in de familie voor mediation, juist omdat ze elkaar in het leven gegarandeerd tegen blijven komen. Dan kun je maar beter op zoek gaan naar een manier om de familierelatie te herstellen in plaats van elkaar te ontlopen. Mediation is daarvoor een goede optie.                        

                                            

Scheidingsmediator inschakelen bij relationele problemen       

Een scheidingsmediator werkt als een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar tussen jou en je (toekomstige) ex-partner. Als neutrale partij probeert de mediator de communicatie tussen jullie te normaliseren, zodat er weer gezamenlijk overleg kan plaatsvinden. Het kan zijn dat jullie de relatie weer een kans willen geven, maar indien er besloten wordt om de relatie te verbreken kan de mediator jullie begeleiden met het opstellen van het scheidingsconvenant. Ook kan de mediator jullie begeleiden met de opstelling van een ouderschapspan en contactregelingsplan.                        

                                            

Bereidheid van betrokken partijen is van belang

Mediation werkt alleen als alle betrokken partijen bereid zijn om mee te werken aan het traject. De mediator kan niet tot een oplossing komen als niet alle partijen 'aan tafel komen'. In sommige gevallen kan de mediator een rol spelen bij het ertoe bewegen van partijen tot het deelnemen aan het mediation-traject. Echter, het succes van het traject hangt af van een hoge mate van vrijwilligheid van de betrokkenen om tot een oplossing te willen komen.

Hoe gaat familie- en scheidingsmediation in zijn werk?

De mediator inventariseert in eerste instantie de situatie. Welke partijen zijn bij het conflict betrokken, welke problemen staan centraal, hoe staat de situatie er nu voor en wat is de gewenste uitkomst? Op basis van het eerste en vrijblijvende gesprek kan de mediator een goede inschatting maken van het aantal sessies dat nodig zal zijn om tot de gewenste uitkomst te komen. Zodoende is ook meteen duidelijk welke kosten ongeveer gepaard zullen gaan met het traject.

telephone.png

VOORTRAJECT

 • telefonische intake 

 • korte inventarisatie van dat wat speelt

 • afspraak en locatie inplannen

business-meeting.png

MEDIATION

 • uitleg mediation

 • commitment uitspreken

 • ondertekening mediationovereenkomst

 • maximaal 1,5 uur

 • afstemmen of een vervolggesprek nodig is

google-docs.png

VASTLEGGING

 • mediationverslag

 • afspraken vastleggen in een overeenkomst

 • eventueel inwinnen juridisch advies

 • convenant overdragen aan advocaat

 • afsluiting mediation

checked.png

NAZORG EN EVALUATIE

Familiemediator zal navragen of de gemaakte  

afspraken worden/zijn nagekomen

bottom of page