top of page

WAT KAN EEN MEDIATOR VOOR U DOEN?

Als twee partijen met elkaar in conflict zijn, kunnen zij besluiten een onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen. Deze vorm van conflictbemiddeling wordt mediation genoemd. De afgelopen jaren wordt er in Nederland steeds vaker een beroep gedaan op een mediator. Vanuit een neutrale positie geeft de mediator een nieuwe betekenis aan het conflict en helpt bij het vinden van een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen.

DE ROL VAN DE MEDIATOR

Een mediator is een onafhankelijke derde die bemiddelt tussen de partijen. De rol van de mediator is beperkt tot het begeleiden van het mediation proces. Op inhoudsniveau blijven de partijen zelf de baas in het conflict.

VRIJWILLIG / VRIJBLIJVEND

Het inschakelen van een mediator gebeurt altijd op vrijwillige basis. De conflicterende partijen houden zelf de touwtjes in de handen en kunnen zich te allen tijde terugtrekken. Mediation is hierdoor veel minder emotioneel belastend dan bijvoorbeeld een rechtszaak, waarbij de beslissing uit handen wordt gegeven aan een rechter.

OVEREENKOMST

Voordat de mediation van start gaat wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. Hierdoor krijgt de rol van de mediator juridische betekenis. Er worden spelregels opgesteld waarbinnen de mediation plaats zal vinden, de neutraliteit van de mediator wordt vastgelegd en de mediator belooft zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.

VERTROUWELIJK / GEHEIMHOUDING

De mediation gesprekken zijn vertrouwelijk en elke deelnemer dient de geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat tijdens de mediation wordt besproken. Als derden deelnemen aan de mediation moeten ook zij een geheimhoudingsverklaring tekenen.

bottom of page