top of page

MEDIATION ALS ALTERNATIEF VOOR OF AANVULLING OP RECHTSPRAAK

De meeste conflicten worden traditioneel via de rechtbank uitgevochten. Beide partijen betalen een advocaat die uit is op zo veel mogelijk winst voor zijn of haar cliënt. De rechter doet vervolgens een uitspraak. Er zitten echter nadelen aan een juridische procedure: het kost vaak veel tijd en geld en meestal is maar één van beide partijen tevreden met de uitkomst. Daarom wordt er bij een conflict tegenwoordig steeds vaker gekozen voor 'mediation naast rechtspraak'.

WANNEER MEDIATION NAAST RECHTSPRAAK

Mediation als alternatief voor of aanvulling op een rechtszaak kan worden toegepast bij allerlei soorten conflicten: van zakelijke conflicten en conflicten binnen de arbeidsrelatie tot familieconflicten en echtscheidingen. Als de zaak geschikt is voor mediation naast rechtspraak dan kan de rechter dit voorstellen tijdens een zitting. Indien beide partijen akkoord gaan wordt de juridische procedure geschorst. Mochten de partijen via mediation tot een oplossing komen, dan tekenen zij een vaststellingsovereenkomst en is de zaak daarmee afgedaan. Wordt er geen of slechts gedeeltelijk een oplossing gevonden, dan gaat de zaak weer terug naar de rechter. Deze doet vervolgens alleen uitspraak over de onderdelen van het conflict waar de partijen zelf niet uitkwamen.

DE VOORDELEN VAN MEDIATION NAAST RECHTSPRAAK

Bij mediation gaan de partijen met elkaar in gesprek en zoeken samen naar een goede, praktische oplossing van het conflict. De mediator zorgt ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat alle belangen, standpunten en emoties van de betrokken partijen aan bod komen. Zo vind men makkelijker een oplossing waar iedereen achter staat. Mediation is niet alleen sneller dan een rechtszaak, het is ook veel goedkoper. Een bijkomend voordeel is dat het vaak een positief effect heeft op de onderliggende relatie tussen beide partijen.

bottom of page