top of page

MEDIATION, WAT HOUDT HET IN

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale mediator bemiddelt tussen de conflicterende partijen. Mediation is effectief en snel, steeds meer mensen kiezen er dus voor om in geval van conflict een mediator in te schakelen.

OPLOSSING IN EIGEN HAND

Een mediator begeleidt de partijen bij het zoeken naar een oplossing voor hun conflict. De mediator zorgt ervoor dat verstoorde communicatie weer op gang komt en bewaakt de gespreksvoortgang. Een mediator bemoeit zich echter niet inhoudelijk met het conflict. Dat betekent dat de oplossing volledig in handen van de partijen zelf blijft. Heel anders dan in een rechtszaak waarbij de uiteindelijke beslissing uit handen wordt gegeven.

MEDIATION VOOR WIE?

Mediation kan in veel verschillende conflictsituaties worden toegepast. In Nederland kiezen veel mensen ervoor hun echtscheiding via de mediator te regelen. Ook zakelijke conflicten, arbeidsconflicten en familieconflicten worden steeds vaker eerst aan de mediator voorgelegd.

MEDIATION KAN WORDEN TOEGEPAST BIJ O.A. DE ONDERSTAANDE CONFLICTEN

​RELATIONELE CONFLICTEN

  • Burenruzie

  • Familieruzie

  • Scheiding

ZAKELIJKE CONFLICTEN

  • Arbeidsconflict

  • Conflict met overheid

COMPLEXE CONFLICTEN

  • Conflict binnen familiebedrijf

bottom of page